Sản phẩm bê tông tươi

Giàn lạnh

Giàn lạnh

Nước cần làm lạnh (28oC đến 30oC) được cấp từ nguồn nước vào bồn chứa. Bơm tuần hoàn của chiler hút nước từ bồn chứa đẩy vào bình lạnh (thiết bị bốc hơi) của

Xem thêm
Bê tông tươi M700 xoè

Bê tông tươi M700 xoè

Để đảm bảo nguồn cung cấp bê tông cho các công trình, Bê tông Việt Tiệp là nhà cung cấp bê tông thương phẩm, bê tông t

Xem thêm
Bê tông tươi M600 xòe

Bê tông tươi M600 xòe

Để đảm bảo nguồn cung cấp bê tông cho các công trình, Bê tông Việt Tiệp là nhà cung cấp bê tông thương phẩm, bê tông t

Xem thêm
Bê tông tươi M500 xòe

Bê tông tươi M500 xòe

Để đảm bảo nguồn cung cấp bê tông cho các công trình, Bê tông Việt Tiệp là nhà cung cấp bê tông thương phẩm, bê tông t

Xem thêm
Bê tông tươi M600 sụt

Bê tông tươi M600 sụt

Để đảm bảo nguồn cung cấp bê tông cho các công trình, Bê tông Việt Tiệp là nhà cung cấp bê tông thương phẩm, bê tông t

Xem thêm
Bê tông tươi M500 sụt

Bê tông tươi M500 sụt

Để đảm bảo nguồn cung cấp bê tông cho các công trình, Bê tông Việt Tiệp là nhà cung cấp bê tông thương phẩm, bê tông t

Xem thêm
Bê tông tươi M350

Bê tông tươi M350

Để đảm bảo nguồn cung cấp bê tông cho các công trình, Bê tông Việt Tiệp là nhà cung cấp bê tông thương phẩm, bê tông t

Xem thêm
Bê tông tươi M400

Bê tông tươi M400

Để đảm bảo nguồn cung cấp bê tông cho các công trình, Bê tông Việt Tiệp là nhà cung cấp bê tông thương phẩm, bê tông t

Xem thêm
Bê tông tươi M450

Bê tông tươi M450

Để đảm bảo nguồn cung cấp bê tông cho các công trình, Bê tông Việt Tiệp là nhà cung cấp bê tông thương phẩm, bê tông t

Xem thêm

Quý khách đang cần những sản phẩm bê tông tươi chất lượng ?