Chi tiết dự án

Công trình tại số 47 Nguyễn Tuân


Công trình cọc nhồi tại số 47 Nguyễn Tuân do cty Hòa Bình thi công. Việt Tiệp là đơn vị cung cấp bê tông.

Công trình cọc nhồi tại số 47 Nguyễn Tuân do cty Hòa Bình thi công. Việt Tiệp là đơn vị cung cấp bê tông.

 

Quý khách đang cần những sản phẩm bê tông tươi chất lượng ?