Chi tiết dự án

Công trình Tháp thủ đô xanh


Dự án Tháp thủ đô xanh tại 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm do công Công ty CPTM và XD Công Nghệ Xanh làm chủ đầu tư

Dự án Tháp thủ đô xanh tại 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm do công Công ty CPTM và XD Công Nghệ Xanh làm chủ đầu tư, Việt Tiệp là đơn vị cung cấp bê tông tươi

  

Quý khách đang cần những sản phẩm bê tông tươi chất lượng ?