Chi tiết dự án

Công trình tại ngõ số 1 Khuất Duy Tiến


Công trình tại ngõ số 1 Khuất Duy Tiến do công ty cổ phần xây dựng Thanh Bình Hà Nội là đơn vị thi công, Việt Tiệp là đơn vị cung cấp bê tông.

Công trình tại ngõ số 1 Khuất Duy Tiến do công ty cổ phần xây dựng Thanh Bình Hà Nội là đơn vị thi công, Việt Tiệp là đơn vị cung cấp bê tông.

Quý khách đang cần những sản phẩm bê tông tươi chất lượng ?