Chi tiết dự án

Công trình Nhà ở xã hội phường Đại Kim, Hoàng Mai


Nhà ở xã hội phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội do Công ty nhà Hà nội số 5 thi công

Nhà ở xã hội phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội do Công ty nhà Hà nội số 5 thi công, Việt Tiệp là đơn vị cung cấp bê tông tươi

       

Quý khách đang cần những sản phẩm bê tông tươi chất lượng ?