Chi tiết

Bơm cần


Công ty đã có trong tay một hệ thống dây truyền sản xuất khép kín đồng bộ hệ thống Trạm Trộn hiện đại với Tổng công suất: 150m3/h, 40 đầu xe trộn vận chuyển bê tông từ 10m3- 12m3/ đầu xe, 05 bơm cần 37m, 03 bơm cần 42, 03 bơm cần 52m, 02 bơm cần 60m, đặc biệt đơn vị còn có 01 bơm cần loại 63m, và 01 bơm cần loại 66M ,05 bơm cần tĩnh, 02 bơm cần phân phối, 02 xúc lật, xe chở mẫu,...

Công ty đã có trong tay một hệ thống dây truyền sản xuất khép kín đồng bộ hệ thống Trạm Trộn hiện đại với Tổng công suất: 150m3/h, 40 đầu xe trộn vận chuyển bê tông từ 10m3- 12m3/ đầu xe, 05 bơm cần 37m, 03 bơm cần 42, 03 bơm cần 52m, 02 bơm cần 60m, đặc biệt đơn vị còn có 01 bơm cần loại 63m, và 01 bơm cần loại 66M ,05 bơm cần tĩnh, 02 bơm cần phân phối, 02 xúc lật, xe chở mẫu,...

Specifications

Boom Specification
Vertical Reach 47,8 m 156’ 10”
Horizontal Reach 43,8 m 143’ 8”
Unfolding Height 11,5 m 37’ 9”
General Specifications
Pipeline Diameter 128 m 5”
Rotation 360o
End Hose Length 4 m 13’ 2”
End Hose Diameter 125 m 5”
Outrigger Spread front 8,64 m 28’ 4”
Outrigger Spread Rear 10,24 m 33’ 7”
Pump Specifications
Output Rod Side 180 m3/hr 235 yd3/hr
Piston Side 121 m3/hr 150 yd3/hr
Pressure Rod Side 87 bar 1,262 psi
Piston Side 130 bar 1,896 psi
Concrete Cylinder Diameter 230 mm 9”
Stroke Length 2,350 mm 7’ 9”
No. of Strokes / Min Rod Side 20
Piston Side 30
Hopper Capacity 650 L 23 ft3
Volume Control Zero to Full
Hydraulic System Closed-loop
Hydraulic System Pressure 350 bar 5,075 gal
Hydraulic Tank Capacity 400 L 106 gal
Water Tank Capacity 500 L 132 gal
Water Pump Pressure 20 bar 290 gal
Truck Mounted Specification
Truck DAEWOO
Length 13,446 mm 42’ 2”
Width 2,495 mm 8’ 2”
Height 3,960 mm 12’ 10”
Wheelbase 7,800 mm 26’ 7”

Một số hình ảnh:

Cùng chuyên mục


Các sản phẩm dịch vụ khác cùng chuyên mục.

Right

Quý khách đang cần những sản phẩm bê tông tươi chất lượng ?