Dự án triển khai

Công trình tại số 18A Phạm Hùng


Công trình số  18 A Phạm Hùng, Bê tông Việt Tiệp cung cấp Bê tông tươi .

Chi tiết
Công trình tại số  18A Phạm Hùng

Công trình tại số 29 Láng Hạ


Công trình số  29 Láng Hạ, Bê tông Việt Tiệp cung cấp bê tông tươi .

Chi tiết
Công trình tại số  29 Láng Hạ

Công trình tại số 55 Vạn Phúc


Công trình tại số  55 vạn Phúc, Bê tông Việt Tiệp là đơn vị cung cấp bê tông tươi .

Chi tiết
Công trình tại số  55 Vạn Phúc

Công trình tại số 3 Chùa láng


Dự án tại số 3 Chùa Láng do Công ty TNHH Nam Hải thi công, Việt Tiệp là nhà cung cấp bê tông tươi .

Chi tiết
Công trình tại số 3 Chùa láng

Quý khách đang cần những sản phẩm bê tông tươi chất lượng ?